20.10.

Nejsi snad součástí celku? Proč se z něj tedy vyděluješ svým neuspořádaným životem? Když naplníš svou mysl ušlechtilými myšlenkami, svá ústa ušlechtilými slovy a svůj život ušlechtilými skutky, staneš se součástí ušlechtilého celku, Mého vesmíru, v němž do sebe vše dokonale zapadá. Bude-li každý jedinec hledat a nacházet vnitřní klid a soulad, pak také světu bude vládnout klid a harmonie. Někde se musí začít, tak proč nezačneš u sebe? Uvědom si, že plněním své role můžeš šířit klid a soulad do celého světa. Mohutný oceán tvoří ty nejmenší kapičky vody a stejně tak mořská pláž se skládá z nepatrných zrníček písku. Proto každý jedinec s mírem ve svém nitru přináší mír do vnějšího světa. Tak proč nezačneš plnit svou úlohu již nyní? Povznes své srdce a vzdávej věčné díky za to, že víš, jaká role ti byla svěřena. Potom vykroč a naplň ji.