2.10.

Každá, duše má něco, oč se může podělit. Existují dary a vlastnictví na různých úrovních. Možná nemáš hmotné dary, ale buď si jist, že vlastníš dary jiné, ať už jsou jakékoliv. Nezadržuj je pro sebe, ale bud' ochoten je projevit navenek, odhal je, a pak jich užívej, jak mají být užívány, nikdy pro oslavu sebe sama, ale vždy k Mé cti a slávě. Nic nevlastni, ale vše naplno užívej a ze všeho se raduj. Co máš k rozdávání? Jestliže to nevíš, najdi si čas a zjisti, co můžeš dávat. Dávej z celého srdce a s radostí a bud' vděčný, že máš co dát, ať je to cokoliv. Jestliže jsi zvolil život zcela oddaný Mně a Mé práci, nemůžeš již nikdy na ničem lpět. Uvědom si, že vše, co máš, je Mé, a proto vše sdílej s celkem.