19.10.

Jestliže jsi ztratil svou cestu, nejrychlejší a nejsnazší způsob, jak ji znovu nalézt, je ztišit se a v klidu hledat ztracený směr. Jsi ochoten obětovat čas ke ztišení a hledání ve svém nitru, nebo to považuješ za plýtvání časem a musíš spěchat dál a stihnout vše, co má být uděláno? Každý člověk potřebuje získat správný směr, protože bez něho se může úplně ztratit v bludišti života. Proč tedy nestrávíš každý den krátkou chvíli se Mnou o samotě, aby sis stanovil správný směr? Když tak budeš činit, stane se ti Mé společenství hlubokou vnitřní potřebou a budeš toužit po tom, abys v tomto stavu vědomí trávil se Mnou stále více času. Buď proto pozorný k hlubokým tužbám ve svém nitru; nikdy je neodkládej netrpělivě stranou s pocitem, že nemáš čas: Pravím ti, že na vše je spousta času.