18.10.

Já jsem tvé útočiště, tvá síla a všudypřítomná pomoc v dobách nepohody a strádání. Nauč se obracet se ke Mně, spoléhat na Mne, čerpat ze Mne, vkládat ve Mne všechnu svou víru a důvěru, a jestliže tak budeš činit, shledáš, že se všechny tvé obtíže a problémy rozplynou. Na každý problém existuje dokonalá odpověď. Hledej a nalezneš ji. Neztrácej čas hověním si ve svých problémech a v sebelítosti, ale povznes se nad ně. Vzdávej díky za to, že jsi s rozšířeným vědomím a se zklidněnou mysli nalezl správnou odpověď, která čeká na uskutečnění. Proměňuj se změnou své mysli. Můžeš každý problém jednoduše vyřešit, když si uvědomíš, že odpověď přijde, když se ztišíš a věnuješ čas tomu, abys ji našel. Přestaň se pohybovat v bludném kruhu, jinak se nikam nedostaneš. Zavolej Mne.