17.10.

Vše je součástí dokonalého celku; tedy i to, co děláš, říkáš, myslíš a cítíš. Proto se v ničem neomezuj, ale stále více se rozvíjej a stále více přijímej. Nikdy nedosáhneš mezí, protože žádné neexistují. Život je nekonečný a ty jsi součástí této nekonečnosti. Rozšiřuj neustále své vědomí. Kde je tvůj vnitřní duch odvahy, který ti umožňuje vykročit beze strachu do neznáma s pocitem skutečného vzrušení a očekávání? Jestliže půjdeš dennodenně dál stejně jako dosud, nedostaneš se nikam a nemůžeš doufat, že duchovně vyrosteš. Musíš se sám rozhodnout vykročit vpřed, a když tak učiníš dobrovolně, dostane se ti pomoci ze všech stran. První krok je na tobě. Proto neztrácej čas váháním, ale vykroč, a uvidíš, jak v tvém životě přichází jeden zázrak za druhým.