14.10.

Spolehlivost je jádrem zodpovědnosti. To znamená, že bys měl vždy ve správnou dobu a na správném místě dělat to, co má být uděláno. Nikdy neodkládej na zítřek to, o čem víš, že máš udělat dnes. Když přiložíš ruku k dílu, dokončíš ho i přes různá protivenství. Nedáš se ničím odradit, ale přijmeš překážky jako úkoly a výzvy, na které je nutno odpovědět. Budeš pevný jako skála, neboť ve tvém nitru bude jistota a vyrovnanost, a nebudeš ovlivňován vnějším zmatkem. Ať se stane cokoli, nebudeš se zmítat jako třtina ve větru. Toto je stav absolutní spolehlivosti; to znamená být silný a odvážný. Poneseš-li na svých ramenou stále více odpovědnosti, budeš stále silnější, až nakonec pro tebe nebude nic těžké.