12.10.

Můžeš opravdově milovat, když procházíš obdobím zkoušek a soužení a když cítíš, že všechno a všichni jsou proti tobě? Je celkem snadné milovat, když vše probíhá hladce. Domníváš-li se, že vše je proti tobě, máš tendenci uzavřít své srdce a zastavit příliv lásky; a přece právě v této chvíli je tvá potřeba lásky ještě větší. Jsi-li schopen milovat navzdory vnějším podmínkám, pak si můžeš být jist, že v tobě a skrze tebe proudí Má božská láska a že tato zázračná láska nakonec zvítězí. Láska se nikdy nevzdává; hledá nejrůznější cesty, dokud zcela nezvítězí. Láska je něžná, a přece silná a vytrvalá. Jako voda si proráží cestu i do těch nejtvrdších srdcí. Proto nikdy nikoho neodmítej. Miluj, nepřestávej milovat a sleduj, jak se tvá cesta otevírá.