11.10.

Plodem Ducha je radost; nechť je tedy v tvém životě více radosti, veselí a smíchu. Aby mohl být život prožíván radostně a plně, je důležité, aby v něm byla vyrovnanost a umírněnost. Možná, že tě těší práce, kterou děláš, a necítíš potřebu změny. Občas však potřebuješ svou činnost přerušit a začít dělat něco zcela jiného, abys změnil rytmus svého života. Učiníš-li tak, budeš se moci vrátit ke své dřívější práci osvěžen a budeš ji vykonávat s novou chutí a radostí. Život by neměl nikdy být břemenem. Nejsi zde proto, aby ses ohýbal pod tíhou světa, ale proto, abys vytěžil ze života co nejvíce, aby ses radoval z každého jeho okamžiku, nebo žiješ vyrovnaný život, jenž je neustálé dávání a přijímání.