8.12.

Kolikrát během dne si na Mne vědomě vzpomeneš? Kolikrát během dne rozpoznáš Moji ruku v tom, co se děje, a vzdáš Mi díky? Najdi si dnes čas a pokus se zůstat po celý den ve spojení se Mnou. Z počátku se ti to nebude zdát snadné, protože budeš bloudit po různých bočních cestách života a ani jedna prostá myšlenka na Mne nevstoupí po delší čas do tvého vědomí. Abys s tím mohl začít, musíš se naučit navracet své vědomí ke Mně a zastavit jeho bezcílné bloudění. Když však vytrváš, budeš si Mě postupně schopen uvědomovat stále více a více. Naučíš se žít, jednat a existovat ve Mně a poznáš význam naší jednoty. Shledáš, že nejsme odděleni, že Já jsem v tobě a ty ve Mně, že jsme jedno.