6.12.

Nedovol intelektuální pýše ani předpojatým myšlenkám, názorům a předsudkům, aby ti zatarasily cestu; neuzavírej se pravdě, přichází-li nekonvenčními či neortodoxními prostředky. Vstupuješ do nového světa, proto musíš být připraven na mnoho nových způsobů a prostředků. Když dítě postupuje ve škole do vyšší třídy, musí se naučit přijímat a rozvíjet všechny nové předměty, kterým se zde učí. Tak je tomu i se vstupem do Nového věku. Musíš být ochoten rozšířit své obzory, experimentovat, vykročit do neznáma. Musíš být dokonce ochoten dělat chyby, učit se z nich a přitom vědět, že když tak budeš činit, porosteš v moudrosti, vědomostech i porozumění. Neměj obavy, že pokročíš z prvního stupně přímo do šestého. Cesta se bude před tebou odvíjet krok za krokem, a ty po ní půjdeš vpřed postupně.