5.12.

Proč chodíš stále dokola se zavřenýma očima a uzavřenou mysli, a opomíjíš tak rozpoznat své pravé dědictví? Uvědom si, že nemusíš hledat moudrost, vědomosti a porozumění mimo sebe; to vše čeká v tobě, až bude vyneseno na povrch. Když si toho budeš vědom, nikdy nebudeš mít pocit, že jedna duše je inteligentnější než druhá. Budeš vědět, že jakmile si duše uvědomí, že obsahuje vše hluboko v sobě samé, bude schopna vykonávat vše a rozumět všem věcem; ve skutečnosti se jí otevře celý nový svět. Jsi sám o sobě světem, který obsahuje všechno světlo, lásku, moudrost, pravdu a rozum, v očekávání, že vše bude vyneseno na povrch. Tak už přestaň pátrat mimo sebe. Najdi si čas ztišit se a nalézt vše v sobě. Nauč se rozumět sobě samému, a když to dokážeš, začneš rozumět jiným, rozumět i Mně.