4.12.
 

Uč se oceňovat a pečovat o vše, co je ti dáváno. To dokážeš pouze tehdy, když si uvědomíš, že vše, co máš, přichází ode Mne. Miluješ-li opravdově dárce, budeš s láskou opatrovat i dar. Opomíjíš-li dbát o Mé dary, odráží to tvůj postoj ke Mně, dárci všech těchto darů. Láska je klíčem. Znáš-li význam lásky, nikdy neopomeneš mít rád a pečovat o vše, co je ti svěřeno. Nedáš dítěti do rukou cenné zařízení, aby si s ním hrálo, neboť víš, že dítě na ně nedohlédne
a spíše je může poškodit. Ani Já ti nemohu dát vše, co očekáváš, pokud se nenaučíš o Mé dary dbát a užívat jich žádoucím způsobem, s láskou a péčí. Proto musím trpělivě čekat, až budeš připraven, než ti budu moci dávat ze svých darů stále více a více.