20.12.

Ze všeho nejdříve hledej Mé království, dávej Mě ve všem na první místo, a vše ostatní ti pak bude přidáno. Znáš tato slova, ale jak s nimi nakládáš? Žiješ podle nich? Dáváš ve svém životě přednost cestám Ducha? Má pro tebe čas strávený se Mnou o samotě větší hodnotu než cokoliv jiného? Přináší ti stav vnitřního ztišení potěšení, anebo se v něm cítíš spíše nesvůj? Chceš být stále něčím zaměstnán a zdá se ti příliš obtížné ztišit tělo i mysl? Milióny lidí v dnešním světě nesnášejí ticho. Potřebují kolem sebe neustálý hluk a aktivitu. Neznají smysl přednostního hledání Mého království a nevědí, proč Mne mají ve svém životě klást na první místo. Jsou neklidní uvnitř i navenek. Pravím ti, chvíle míru a vnitřního ztišení, v nichž jsme pospolu, jsou v tomto světě zmatků velmi cenné. Vyhledávej je, nalézej je a setrvávej v nich.