16.12.

Proměňuj se obnovováním své mysli. Jak důležitá jsou tato slova! Slyšel jsi je mnohokrát, ale co jsi s nimi učinil? Co pro tebe znamenají? Najdi si čas, abys o nich přemýšlel, dokud v tvém životě nezačnou žít a vibrovat a ty se nebudeš cítit proměněn obnovením své mysli. Hovoříš o míru a harmonii, o novém nebi a nové Zemi, o konání Mé vůle, o vyzařování lásky a světla do světa a o vývoji k novému, ale co pro to skutečně děláš? Žiješ tak, abys tomu všemu napomáhal? Nedopusť, abys byl jako papoušek a opakoval věci, které pro tebe nic neznamenají. Modli se bez ustání za hlubší a jasnější pochopení, vzdávej díky a spěj kupředu a vzhůru. Především žij svůj život a nech okolnosti působit na jeho proměně.