15.12.

Božská jiskra je v každém jedinci, ale je třeba ji v mnoha duších vzkřísit a zažehnout v plamen. Probuď se z dřímoty, poznej božskou podstatu ve svém nitru, pečuj o ni a umožni jí růst a rozkvétat. Semeno musí být zasazeno do země, dříve než může vyrůst. Má v sobě všechny možnosti, ale ty zůstanou dřímat, dokud mu nezajistíš správné podmínky, v nichž může růst a rozvíjet se. Máš v sobě království nebes, ale zůstane v tobě skryto a nenajdeš je, dokud neprocitneš a nezačneš je hledat. V tomto životě je mnoho duší, které neprocitnou a jsou jako semena uložená v baličkách. Musíš chtít zpřetrhat svá pouta, aby ses osvobodil. Jakmile projevíš touhu, dostane se ti všemi možnými způsoby pomoci. Tvá vnitřní touha však musí být první.