13.12.

Mohu-li působit skrze otevřené, ochotné prostředníky, pak dojde k podivuhodným událostem. Všechny duše, které je uvidí, rozpoznají v nich Moji ruku a uvědomí si, že samy by nebyly schopny tyto události uskutečnit. Rozpoznají, že Já jsem ten, kdo v nich a skrze ně působí, a takto se Mě naučí poznávat a milovat. Neopomeň tedy nikdy vzdát díky za vše, co se v tvém životě děje. Měj srdce otevřené a mysl nezatíženou negativními myšlenkami, aby nebylo zapotřebí mařit čas očišťováním od starých forem myšlení, jež by mohly zdržovat nástup nového. Vždy si pamatuj, že Mým poznávacím znamením je jednoduchost. Jestliže se tedy stává pro tebe život příliš komplikovaným, můžeš si být jist, že jsi sešel ze správné cesty a že se musíš co nejrychleji na ni dostat zpět. Buď jako malé dítě, prosté a jednoduché, a těš se naplno ze života.