1.12.

Zanech včerejšek za sebou; vstup rychle do dnešního krásného dne a uvědom si, že v sobě obsahuje pro tebe jen to nejlepší. Nalézej Moji ruku ve všem, co se děje, a spatříš zrození nového nebe a nové Země. Neobávej se, protože pro Mne je velkým potěšením dát ti Mé království, ne zítra nebo někdy jindy, ale dnes. Dokážeš přijmout, že dnes se může stát cokoliv? Jsi připraven na ty nejnádhernější události? Tvé očekávání pomáhá věci urychlit a umožňuje ti vidět, že z každé situace vzchází jen to nejlepší. Tím, že se těšíš na to nejlepší, napomáháš jeho příchodu. Touto velmi pozitivní činností vytváříš správné podmínky a správné prostředí pro rozvoj nového. Stáváš se pomocníkem, připraveným pomáhat všemi cestami k jeho zrození.