Listopad

Zjevila se mi Země v podobě šachovnice s velkými černými a bílými čtverci. Když začalo pršet, černá barva se smíchala s bílou a vše se změnilo ve špinavou šeď. Potom se spustil prudký liják a vše se proměnilo v nejčistší běl. Slyšela jsem slova:

"Měj pevnou víru a věz, že celá Země a vše na ní prochází nesmírným očistným procesem. Vše probíhá velmi, velmi dobře, protože se tak děje podle Mého plánu. Buď v naprostém klidu."