9.11.

Nechť je tvá víra pevná a neotřesitelná. Víru je třeba žít a dávat najevo, nejen o ní mluvit. Víra sílí a sílí, je-li stále užívána. Není to něco, co lze občas vytáhnout ze zásuvky, a potom opět uložit zpět až do dalšího použití. Až se naučíš žít ve víře, naučíš se vidět Mě v každém a ve všem, co se děje, a uvědomíš si, že není místa, kde Já nejsem. Všechno to opravdu nejlepší vychází z vnitřní bdělosti. Když si uvědomíš, že vše je obsaženo v tvém nitru, ustane tvé věčné hledání. Přestaneš usilovat a bojovat o nemožné a v tichu a důvěře najdeš skrýš plnou nevýslovných pokladů. Ve víře musíš začít žít hned, ne zítra nebo někdy později, kdy se budeš cítit silnější a budeš mít více důvěry. Uveď víru do praxe hned, a sleduj, jak zázračně působí.