7.11.

Už jsi našel něco, čím můžeš přispět celku? Máš pocit, že s celkem splýváš, nebo že stojíš mimo něj a teprve zvažuješ, kde je tvé místo? Proč do tohoto celku nevkročíš a nenajdeš tak rychleji své místo v něm? Jakmile jednou pocítíš, že jsi součástí tohoto celku, budeš si přát vydat ze sebe to nejlepší. Tento proces lze přirovnat k hodinám s mnoha součástkami. Každá z nich je nezbytná k tomu, aby hodiny ukazovaly správný čas. Přesného načasování je dosaženo jen tehdy, když každá součástka je na svém správném místě a koná svou příslušnou práci. Každá duše touží být potřebná, žádoucí. Cítíš-li, že tě někdo potřebuje, začneš se rozvíjet, rozkvétat a vydávat ze sebe to nejlepší. Vždy si pamatuj, že Já tě potřebuji. Každý den se Mi znovu odevzdávej, abych tě mohl využít ke svým záměrům, a pokračuj v rozvoji své síly a velikosti.