5.11.

Ztotožni se plně s veškerým životem; sjednoť se se Mnou. Neostýchej se a zbav se pocitu, že nejsi hoden tohoto sjednocení. Tento pocit méněcennosti tě odděluje ode Mne, tvého tvůrce. Příliš dlouho se lidem říkalo, že jsou ubozí hříšníci, kteří si nezaslouží, aby se Mnou kráčeli a hovořili. Příliš dlouho se ode Mne oddělovali, až Mne přestali znát a přestali si uvědomovat, že Já jsem v jejich nitru. Zbav se provždy všech těchtomylných představ o Mně. Já jsem láska. Já jsem v tobě. Přijmi s radostí a úžasem naši jednotu. Přijmi ji jako malé dítě a neplýtvej časem a energií, abys k tomu dospěl rozumem. Budeš-li se pokoušet přistupovat k životu intelektuálně, promarníš mnoho času, a nikdy ho nepochopíš v jeho jednoduchosti. Mé cesty jsou prosté; přestaň si je komplikovat.