4.11.

Měj oči stále otevřené. Spatřuj ve všem Mou ruku a vzdávej věčné díky. Nebudeš-li dostatečně bdělý, můžeš zmeškat mnohé z toho, co máš na dosah ruky nebo přímo v sobě. Je hodně těch, kteří jdou životem slepí k divům, jež je obklopují, slepí k zázrakům přírody, a tak míjejí i zázrak života. Budeš-li vnímat krásu, harmonii, klid a jas ve všedních věcech kolem sebe, zjistíš, že tvé vědomí se rozšiřuje, až se nakonec celý svět stává říší divů, kterou procházíš jako dítě s očima užasle upřenýma ke všemu, co se děje. Budeš očekávat ty nejskvělejší události, a tak napomůžeš jejich uskutečnění. V tvém životě nebude jediný hluchý okamžik. Nic nebudeš hrát jako samozřejmost, ale za vše budeš děkovat. Vděčnost otevírá dokořán dveře dalším a dalším zázrakům v tvém životě, proto nikdy nezapomeň děkovat.