15.11.

Život je tak jednoduchý! Proč si ho komplikovat? Proč volíš klikatou cestu, když přímá cesta leží přímo před tebou? Nech svůj život rozvíjet se v tvůj prospěch a nepokoušej se násilně ovlivňovat jeho průběh. Vývoj květiny také nemůžeš ovlivnit násilím, neboť učiníš-li tak, zničíš svou netrpělivostí její krásu a dokonalost. Vše má svůj čas, proč tedy nevstoupíš do rytmu života a nesplyneš s ním, proč nesleduješ, jak v pravé dokonalosti přicházejí Mé zázraky a sláva? Jestliže se něco vykoná v nevhodnou dobu, výsledek se oddálí, místo aby se uspíšil, jak bychom si mohli představovat. Proto na Mne čekej v klidu a v důvěře, nikdy nepředbíhej a nedělej věci v nepravý čas. Současně se nikdy neloudej, abys nemařil drahocenný čas. Uvědom si, že pro vše, co děláš, je zde skvělý plán a vzor a vzdávej věčné díky.