8.1.

Co chováš ve své mysli? Chci pro tebe opravdu jen to nejlepší, to opravdu nejvyšší. Když si zvolíš ze své vlastní svobodné vůle něco menšího a přivoláš to k sobě a spokojíš se s podružným, pak není nic, co bych Já v tom mohl udělat. Nikdy se neboj očekávat to nejlepší. Nikdy se nesmíš cítit nehodným nebo neoprávněným mít to nejlepší. Říkám ti, že je to tvé pravé dědictví, ale musíš se o ně přihlásit; musíš je přijmout a očekávat. Je tvé, Můj dar pro tebe. Jsi připraven je přijmout s plným a vděčným srdcem, nebo je odmítnout? Nechť ti falešná skromnost nebrání přijmout vše, na co máš právo; a nepřijímej to pouze, ale též to oslavuj a vzdávej za vše věčný dík. Střež to jako poklad a sleduj, jak se v tvém životě objevují zázraky; a věz bez stínu pochybnosti, že vše, co mám Já, je i tvé.