6.1.

Nikdy nezáviď jinému jeho duchovní vzestup či úspěch. Uvědom si, že i ty můžeš dosáhnout téhož. Ale musíš pro to něco udělat, a ne jenom sedět a naříkat si na osud. Každá duše může dosáhnout vrcholů. Každá duše se Mnou může vejít do přímého kontaktu. Každá duše může kráčet a hovořit se Mnou, chce-li a přijme-li tento fakt. Musíš věřit, že je to možné, a musíš to chtít dokázat - pak to jistě dokážeš. Nemusí to trvat celý život. Nemusí to zabrat vůbec žádný čas. Můžeš se změnit během okamžiku, jestliže se pro to rozhodneš. Jednu chvíli se můžeš procházet ve starém rouchu a v té příští ve slavném novém. Může se to stát právě tak rychle, bez jakéhokoli úsilí z tvé strany, ale z hluboké touhy, z přesvědčení a absolutní víry a důvěry. Proč to nezkusit? Necht tě Můj mír a láska naplňují a rozvíjejí.