5.1.

Jsi ochoten se změnit? Najdi si čas, aby ses ztišil, a pak buď k sobě opravdu poctivý. Máš pocit samolibosti, jsi spokojen sám se sebou? Máš pocit, že je správné, aby se druzí měnili, ale tvůj život je zcela v pořádku? Máš-li takovýto postoj, nastal čas, abys skutečně vyčistil svůj pramen a zásadně změnil myšlení, a v podstatě celý svůj život, a přehodnotil jeho obsah. Jestliže jsi už tak učinil, pak nevracej nic zpět, aniž bys byl zcela přesvědčen, že jde o to nejvyšší a že to skutečně potřebuješ. Čím jsi prázdnější, tím lépe, protože tím vytváříš prostor pro to nové, co tě naplní. Jakmile nebudeš mít nic a budeš se cítit zcela prázdný, mohu Já do tebe vstoupit. Nebuď zklamán, máš-li pocit, že jsi o vše připraven. Volej Mne a Já ti dám království. Nic nebude odepřeno těm duším, které hledají Mou pomoc a vedení v opravdové pokoře a lásce.