4.1.

Co pro tebe znamená žít ve víře? Kde je tvoje jistota? Je v lidech? Je v tvém bankovním účtu? Nebo je pevně zakořeněna a založena ve Mně, v Pánu - v tvém Bohu, v božství v tvém nitru? Najdi si čas, abys o tom přemýšlel, a poznáš bez stínu pochybnosti, kde přesně leží tvoje víra a jistota. Můžeš udělat radostně a bez obav velký krok ve svém životě bez jakékoliv vnější jistoty? Když víš, že je něco správné, můžeš to učinit bez váhání? Umíš s důvěrou vložit svou ruku do Mé a říci "tak se staň", mínit to celým srdcem a duší a udělat onen krok do neznáma s ochotou přijmout, cokoli přijde? Jediná cesta, jak vybudovat víru, je dělat ty malé a třeba i klopýtavé kroky, a pak kroky větší, dokud se nestane tvá víra tak silná, že budeš moci dělat velké skoky do neznáma, protože budeš vědět, žeJá jsem vždy s tebou.