2.1.

Nebuď zklamán, budou-li začátky tvého duchovního života nepatrné. Všechny dobré věci mají nepatrné začátky. Mohutný dub vyrůstá z malého žaludu. Z nepatrného semene klíčí většina nádherných rostlin a květin. Z nepatrného semene lásky se mohou změnit mnohé životy. Z nepatrné myšlenky víry a důvěry může nastat zázrak nad zázraky. Malé věci vyrůstají ve velké věci. Buď vděčný za všechny malé drobnosti v životě; pak,až vyrostou, budeš vděčný za každou z nich a vděčnost vyjádříš slovy i skutky. Nechť to, co je uvnitř, se vyjádří navenek. Vždy si pamatuj, že vděčné srdce je otevřené srdce a pro Mne je mnohem snazší pracovat uvnitř a skrze otevřené srdce. Vzdávej díky a nepřestaň děkovat za vše, protože jen tak mohu pracovat v tobě a skrze tebe bez ustání a projevovat Své zázraky a slávu, aby je všichni mohli spatřit.