14.1.

Je tolik nádherných věcí, které lze v životě dělat, ale co umíš nejlépe? Objev to a potom jdi za tím, konej své dílo a raduj se z něj. Neplýtvej časem a energií v touze dělat něco jiného nebo být někde jinde s jinými možnostmi. Uvědom si, že jsi přesně na správném místě ve správný čas a že jsi zde za určitým účelem pro určitou práci. Proto dej vše, co máš, této práci a konej ji s radostí a láskou. Pohled',jak zábavný může být život, nejen pro tebe, ale také pro všechny duše kolem tebe. Nemůžeš doufat, že se staneš částí celku, aniž bys mu přispěl tím opravdu nejlepším. Odtrhneš se od něj a nebude v tobě celistvosti. Jak hluboké uspokojení nacházíš, když děláš to, co musí být uděláno, dokonale a děláš to pro blaho celku !