13.1.

Bez víry se nemůžeš vydat na svou duchovní cestu. Bez důvěry není lásky; a bez lásky je život prázdný. Otevři své srdce a dovol lásce plynout, ať se jeví život na povrchu sebenesnadnějši. Povznes se nad své vnější podmínky a okolnosti do těch říší, v nichž vše je světlo, vše je mír, vše je dokonalé a kde není rozdělení. Musíš se rozhodnout tak učinit, a pak tak musíš konat. Nenech se ničím z vnějšku uvést a do depresí. Pohleď na onen skvělý stříbrný obrys za každým černým mrakem a soustřeď se na něj, dokud mrak nezmizí. Nauč se vzlétat jako skřivan do výšek za zpěvu písně chvály a díkůvzdání. Nebuď zakotven ve způsobech tohoto světa, v materialismu života. Jsou to cesty Ducha, na nichž záleží. Začni hned teď žít Duchem a kráčej cestami Ducha.