10.1.

Uč se hledat v sobě odpovědi na všechny otázky. Věnuj čas ztišení a v klidu najdi odpověď. Nikdy nezoufej, jestliže odpověď nepřichází hned. Prostě čekej na Mne a věz, že Mé načasování je vždy dokonalé a v dokonalém rytmu s celkem stvoření. Jak snadné je, nejde-li život příliš lehce, rozhodit ruce v zoufalství a snažit se od všeho utéci, místo aby ses tváří v tvář postavil ke svým odpovědnostem a umožnil klidu a důvěře, aby ti byly posilou. Hledej především Mou vůli. Jestliže Mě opravdu miluješ, budeš chtít konat Mou vůli, protože láska touží udělat vše pro milovaného. Proto až uslyšíš Můj slabý, tichý hlas hluboko v sobě, učiň to, oč tě žádám, pro svou opravdovou lásku ke Mně. Věz, že Já na tebe nikdy nezapomenu ani tě neopustím. Věz, že jen to opravdu nejlepší vzejde ze všeho, co děláš kvůli Mně.