1.1.

Povznes své srdce a vstup do nového roku s vědomím, že je před tebou opravdu nádherný rok. Pohleď, jak ze všeho vychází opravdu to nejlepší. Mohu ti říci, jak slavný rok nadejde. To se však nestane, dokud nepřijmeš to, co ti říkám, se srdcem plným vděčnosti a nebudeš očekávat to opravdu nejlepší, dokud neuvěříš a nebudeš důvěřovat Mému slovu.Musíš pomoci, aby se tak stalo. Musíš stále pevně věřit Mým skvělým slibům. Není to otázka důvěry tvé mysli. Musíš věřit intuitivně, oním vnitřním poznáním, které přichází od Nejvyššího, ode Mne. Představuj si Mě, jak ti předem připravuji cestu a proměňuji zdánlivě nemožné v možné. To opravdu, opravdu nejlepší, to dokonalé, je pouze pro ty duše, které Mne opravdu milují a kladou Mne ve všem na první místo.