Květen

Zjevila se mi hora, jejíž vrchol se zdál jakoby přikryt pláštěm mraků.  Viděla jsem mnoho duší stoupat vzhůru po horském svahu a všimla jsem si, že když dosáhly mraků, zaváhaly, jako by se bály jimi projít. Slyšela jsem slova:

" Neboj se. Projdi mrakem neznáma do slavnostního slunečního jasu a bud'si plně vědoma Mne a Mé božské přítomnosti, protože Já jsem všude. Není místa, kde bych nebyl."