9.5.

Pluj po proudu, nikoli proti němu. Když pocítíš, že je nutná změna, buď ochoten se změnit a nesnaž se klást odpor. Buď velmi pružný. Buď stále otevřený a nikdy nesdílej následující postoj: "Co bylo dost dobré pro mé rodiče, je dost dobré i pro mne" . Změna nikdy nepřijde, je-li toto tvůj postoj, a změna přijít musí. Nové se nehodí do staré formy, protože ji už přerostlo a potřebuje více prostoru. Dej nové mu více prostoru a rozvíjej se s ním. Nemusí to být bolestivý proces, nekladeš-li žádný odpor. Je-li rostlina stísněna v květináči, potřebuje přesadit, aby se její kořeny mohly rozrůst. Jestliže tvé vědomí přerostlo staré představy, potřebuje, aby mu bylo umožněno rozvinout se do nových sfér. Tento proces může probíhat zcela přirozeně; nemusí zde být žádný tlak ani napětí. Nech všemu prostě volný průběh, uvolni se a prožívej svou proměnu a rozvoj, svůj přechod od starého k novému tak přirozeně jako dech.