8.5.

Duchovní život vyžaduje duše, které jsou mu zcela oddány, protože bez oddanosti je cesta vyčerpá. V životě je mnoho vlivů, které tě mohou snadno vyvést z rovnováhy, pokud nejsi jednoznačně vyhraněn a zcela oddán. Žít plný a slavný život znamená žít ho po celý čas; nikoliv jen občas. Musíš být pozorný ve dne v noci, musíš být bdělý a jednat okamžitě bez jediné myšlenky či soustředění na sebe sama. Nastanou chvíle, kdy budeš muset jít vpřed v naprosté víře a důvěře, i když nebudeš znát důvod, proč tak činíš. Budeš muset jednat na základě intuice a inspirace, i když se ti bude možná zdát, že pro to není žádný zřejmý důvod. Když však víš, že je něco správné, jdi za tím a dělej to, a uvidíš, že za sebou budeš mít všechny síly světla, protože Já jsem s tebou.