7.5.

Udržuj střed ve svém nitru v takovém klidu, jako je hladina rybníka, abys mohl zvažovat vše to opravdu nejlepší bez jakéhokoli zkreslení, a potom budeš schopen to opravdu nejlepší vyzařovat ven. Nedovol, aby tě něco zneklidňovalo či rmoutilo; prostě věz, že vše se vyvíjí dokonale a nedělej si s ničím starosti. Nauč se zasmát se sám sobě, zvláště když zjistíš, že se stáváš příliš vážný a sklíčený děním ve světě. Když zjistíš, že začínáš být příliš vážný, zanech všeho, uvolni se a začni se radovat ze života, a uvidíš, že všechno napětí a úsilí zmizí. Jestliže zjistíš, že ohýbáš svá bedra pod příliš těžkým břemenem, okamžitě své břemeno odhoď, odpočiň si a uvolni se. Shledáš, že budeš schopen udělat ve stavu klidu a uvolnění daleko více, než když jsi napjatý až k prasknutí.