6.5.

Buď se sebou nespokojen, žiješ-li ve zmatku; hledej vedení a směr z nitra a buď ochoten přijmout pomoc z vnějšku. Mnohokrát musím využít vnějších prostředků, abych ti pomohl osvětlit nějakou situaci, zvláště když máš předsudky nebo když tě situace natolik pohltí, že nejsi schopen ji sám jasně vidět. V těchto chvílích buď ochoten přijmout pomoc z vnějšku, i když to neznamená, že musíš spěchat za někým vždy, když potřebuješ vyřešit nějaký problém. Je pro tebe důležité naučit se stát na vlastních nohou a uplatnit své vlastní myšlení a hledání v nitru, kdykoli je to možné. Nesmíš být duchovně líný a spoléhat na jiné v něčem, o čem víš, že bys měl uskutečnit ty sám. K tomu, aby ses ztišil a našel ve svém nitru odpověď, je zapotřebí čas a trpělivost; nemůžeš tedy doufat, že duchovně porosteš, pokud se tomu nenaučíš.