4.5.

Žij v dokonalém míru. Nenamáhej se porozumět tomu, co je nad tvé chápání. Až si budu přát něco ti sdělit, učiním tak nenásilně. Zjevím ti světlo pravdy a ty nebudeš mít žádnou pochybnost o jejím významu. Když říkám, že život se má žít bez úsilí, míním tím přesně toto. V životě je příliš mnoho napětí a úsilí. Jak můžeš doufat, že budeš v míru, když stále o něco usiluješ a namáháš se? Dovol Mému míru, který přesahuje veškeré chápání, aby tě naplnil a zahalil, protože když budeš mít mír v sobě, budeš jej odrážet i navenek a všechny duše, se kterými se setkáš, tento mír pocítí. Nedovol, aby tě něco znepokojovalo nebo rmoutilo. Jednoduše věz, že vše je v Mých rukou a že vše je velmi, velmi dobré. Povznes tedy své srdce v hluboké lásce, chvále a vděčnosti a vykroč v míru do nového dne.