3.5.

Jestliže tvůj postoj je kladný, jsi schopen vidět pod povrch, do skutečných hlubin. Dívej se na své potřeby zcela jasně, a pak poznáš bez pochybností, že všechny tvé potřeby jsou a budou zázračně uspokojovány. Nikdy za to nezapomeň vzdávat díky. Zákon vděku za vše je základní duchovní zákon. Umíš být opravdu za vše vděčný? Vidíš dobro v každé situaci? Přeji si, aby ses snažil uvádět tento zákon stále více a více do života, zvláště když se setkáš se zdánlivě velmi obtížnou situací. Pohleď na ni správně a zpříma; potom ji prozkoumej ze všech stran, a až skončíš, zjistíš, že celý tvůj postoj k této situaci se značně mění. Co se zpočátku jevilo jako pohroma, stalo se teď příležitostí, a ty jsi povolán vyřešit ji úspěšně tím, že si z ní vybereš jen to nejlepší