23.5.

Cokoliv děláš, dělej s láskou; dělej to k Mé poctě a slávě a nikdy se ničím neznepokojuj. Konáš-li všechno se správným postojem, dopadne to dokonale, proto si najdi správný postoj ke všemu, co děláš. Stále měj na paměti slova: "Práce je láska, kterou lze vidět." Potom budeš pracovat s radostí a spokojeností a práce se nikdy pro tebe nestane dřinou nebo něčím povinným. Jak odlišný bude výsledek, který tobě i ostatním duším kolem tebe přinese správný vztah k práci! Chceš-li být úspěšný ve svém konání, nauč se je mít rád a přistupuj k němu správným způsobem, se správným postojem. I tu nejvšednější práci můžeš povznést tím, že k ní začneš přistupovat kladně. Každý se cítí být v harmonii s jinou prací. S čím se cítíš být v harmonii ty? Existuje něco, co rád děláš? Nuže, dělej právě to!