22.5.

Dokud nenecháš malé dítě počínat si samostatně, samo jíst, chodit, oblékat se, psát, kreslit, samostatně se projevovat, nikdy se nerozvine, nestane se nezávislým a nebude schopno stát na vlastních nohou a dělat vlastní rozhodnutí. Musíš stát v pozadí, nechat ho dělat chyby a dát mu dost času ke zvládnutí toho, co se učí. Musíš být velmi trpělivý, čekat a přihlížet, bez ohledu na to, jak moc tě láká splnit úkol za dítě, abys ušetřil čas. Otevři oči a uvědom si, že život je jako školní třída a ty se stále něčemu učíš. Jak často musím Já stát v pozadí a velmi láskyplně tě sledovat, jak tápeš a namáhavě bojuješ se životem, a tak získáváš životně důležitou lekci, lekci, kterou nikdy nezapomeneš, jakmile ses ji jednou naučil a zvládl! Mám nekonečnou lásku a trpělivost.