20.5.

Kde jsem Já, tam je i svoboda a volnost. Kde jsem Já, tam je plnost života a nevýslovná radost. Všechny duše mohou nalézt tento stav vědomí, pokud si jen najdou čas, aby se ztišily a zkoumaly své nitro. Já jsem v tobě; přestaň tedy s hledáním mimo sebe. Přestaň se honit za nedosažitelným a nalezni to, co hledáš, hluboko v sobě. K čemu je ti dobré znát všechna tato fakta pouze teoreticky? Proč neskončíš s teorií a neproměníš všechno, co znáš, v činy? Proč si nezačneš hned teď uvědomovat Mne a Mou božskou přítomnost? Proč Mě nepozveš, abych s tebou vše sdílel, nekráčíš a nehovoříš se mnou a nenasloucháš Mému tichém, klidnému hlasu? Pojď blíže, ještě blíže. Uvědomuj si svou jednotu se Mnou, onen zázrak dokonalého míru hluboko v tvém nitru.