2.5.

Bez lásky ve svém srdci nemůžeš jít po duchovní cestě, protože láska je k ní klíčem. Láska ukazuje cestu. Láska je cesta. Je plýtváním času o lásce pouze hovořit. Žij ji a prokazuj ve svém životě. Zapomeň zcela na své já tím, že budeš vylévat svou lásku na své bližní. Čím více je budeš milovat, tím více budeš milovat Mne. Tolerance nestačí; potřebná je pravá láska. Láska není nikdy vlastnická. Láska činí milované svobodnými. Nemůžeš doufat, že pomůžeš nějaké duši, máš-li sklon k vlastnění, neboť všechny duše musí být zcela svobodné, aby našly samy sebe a žily své vlastní životy, Mnou řízené. Jestliže nějakou duši vlastníš, zdržuješ ji v duchovním vývoji, a to nikdy nesmíš učinit, neboť tím na sebe bereš velkou odpovědnost. Svoboda ducha je podstatná pro každého.