17.5.

Všechny věci jsou součástí celku a také ty jsi jeho součástí. Když si tuto skutečnost plně uvědomíš a přijmeš ji, již nikdy více nezakusíš oddělenost. Již nikdy více se nebudeš moci vyčlenit z celku, protože žití a uskutečňováni poznatků ti dává životní sílu a opravdovost. Začni hned teď žít a uskutečňovat vše, co ses naučil; nechť tyto lekce nezůstávají v tobě jako pouhá prázdná slova. Semeno nevyroste, dokud není zasazeno do země a dáno do správného prostředí. Duše se nerozvine, neuzraje a nenajde svou pravou tvář, dokud se nebude nacházet ve správném prostředí, obklopena láskou a porozuměním. V těchto podmínkách začne docházet velkou rychlostí k velkým změnám. Staré zůstane vzadu ve světle slávy nového a růst a rozvoj vědomí může nastat bez jakýchkoliv omezení.