15.5.

Měj důvěru v sebe sama a ve svou schopnost vykonat vše s Mou pomocí. Pak vše, do čeho se v životě pustíš, dokončíš k pravé dokonalosti a se skutečnou radostí. Z života je třeba se těšit, tak proč vlečeš jednu nohu za druhou, jako bys nesl těžké břemeno a klesal pod jeho tíhou? Možná, že na tobě leží velká zodpovědnost, ale není vůbec nutné, abys pod ní klesal. Je-li tvůj postoj k ni kladný, můžeš se z ní, z celého srdce těšit, s vědomím, že ji nemusíš nést sám. Neboť Já jsem zde a ty můžeš vše sdílet se Mnou. Nikdy nejsi sám. Čím dříve si tuto skutečnost uvědomíš a osvojíš, tím dříve se změní celý tvůj postoj ke všemu, do čeho se pustíš, a tím dříve budeš schopen se přizpůsobovat situaci, v níž  se nacházíš, a radovat se ze všeho, co děláš.