14.5.

Hledáš-li pilně, určitě najdeš to, co hledáš - své ztotožnění se Mnou, pramenem všeho života. Ale musíš si ke svému hledání najít čas. Toto ztotožnění ti nespadne samo do klína bez hluboké vnitřní touhy po tom, abys Mě poznal, abys poznal pravdu a zjistil, co pro tebe znamená. Tato hluboká duchovní zkušenost vnitřního poznání se dostavuje jenom u těch duší, které chtějí znát; proto ji nikdy nezískáš povrchně. Je na tobě, aby ses vydal za touto zkušeností do svého nitra. Jak zcela prázdný a bezvýznamný je život, dokud jej nezačneš žít plně a zkoumat, zda je duchovní cesta v praxi možná a zda stojí za to po ní jít! Začni hned teď něco pro to dělat. Ať není tvůj duchovní život jen životem v křesle. Ať žije a vibruje a je pro všechny zřejmý. Chci, abys konečně začal žít pravý život.