11.5.

Já jsem pramenem všech věcí. Já jsem zdrojem tvého bohatství. Mysli na hojnost; mysli na rozkvět. Ani na okamžik nemysli na nedostatek či chudobu. Myslíš-li na omezení, vytváříš omezení; přivoláváš je k sobě. Než to poznáš, zjistíš, že jsi zabránil volnému přílivu Mých neomezených zásob všech věcí. Příště, až budeš trpět, nějakým nedostatkem, neobviňuj okolnosti, své prostředí či svou situaci, ale 5u, najdi si čas, abys nahlédl do svého nitra a poznal, co v tobě vytváří překážky. Je to strach z nedostatku, strach, že ti bude něco chybět? Strach může způsobit zablokování rychleji než cokoli jiného. Přenech Mi všechny své obavy a starosti a dovol Mi, abych tě posiloval. Dovol Mi naplnit tě mocí a silou, vírou a důvěrou. Jestliže řadíš správně své duchovní hodnoty, poznáš, že zbytek tvého života se bude uskutečňovat v opravdové dokonalosti.