10.5.

Nikdy neopomeň vzdát díky za každou lekci, které se ti dostane, bez ohledu na její obtížnost. Uvědom si, že z každé lekce může vzejít jen to nejlepší a že každá potíž na tvé cestě je zároveň odrazovým můstkem. Je třeba zvládnout mnoho důležitých lekcí, a čím dřív je zvládneš, tím lépe. Nikdy se jim nesnaž vyhnout nebo je obejít, ale snaž se zjistit, proč tu jsou, vyrovnávej se s nimi čestně a přímo. Nikdy nebuď jako gramofonová jehla, zaseknutá do rýhy a neopakuj znovu a znovu staré chyby. Chceš-li se změnit, můžeš tak učinit. Chceš-li být jiný a žít vítězný život, musíš se prostě rozhodnout, že to uděláš, a stane se tak. Proč nezačneš hned teď vidět v životě to opravdu nejlepší a užívat života tak, jak se má?