1.5.

Velké dveře se pohybují na malých závěsech. Ohromné události začínají z nepatrných začátků. Pravím ti, že to, co vzniklo ze skromných poměrů ve Findhornu, se bude rozvíjet a růst ve světové, univerzální hnutí; zjevení se promění v revoluci. Mé cesty jsou velmi zvláštní a velmi podivuhodné; nejsou to však tvoje cesty. Kráčej po Mých cestách v absolutní víře a důvěře a sleduj Mé zázraky a Mou slávu. Jaro Nového věku je zde, rozkvétá do dokonalé harmonie, krásy a hojnosti, a nic mu nemůže zabránit v příchodu. Pro vše je vždy pravý čas a pravé roční období a nyní je ten pravý čas a období pro zrození Nového věku. Proto neulpívej na minulosti a zanech ji za sebou; pohleď, co mám pro tebe přichystáno v tento nový a skvělý den. Pohleď, jak se Mé skvělé sliby naplňují, a vzdávej za vše věčné díky. Měj stále před očima vizi nového nebe a nové Země.