9.4.

Nemůžeš stavět mohutné chrámy bez pevných základů. Nemůžeš budovat nové nebe a novou Zemi bez lásky, lásky k bližnímu a lásky ke Mně. Láska začíná v životních maličkostech a odtud se šíří dál. Zasévej semena lásky, kamkoli jdeš, a uvidíš je růst, kvést a prospívat. Semena lásky, zasetá i do těch nejtvrdších srdcí, začnou nakonec růst; může to určitou dobu trvat, než vzklíčí, ale jsou-li láskyplně opatrována, nemohou nevyrůst. Proto nezoufej nad nikým; prostě jen bez ustání rozlévej lásku a nezatvrzuj své srdce. Přestaň se pokoušet obhajovat sebe nebo své činy. Přestaň obviňovat druhé. Zkoumej své srdce, poznávej sám sebe a najdeš dokonalý mír v srdci i v mysli. Pak můžeš jít kamkoli opravdu svobodně a s radostí a vyzařovat stále více lásky. Lásky nemůže být nikdy dost. Nech ji volně proudit.